Tijdschrift voor zelfgekozen levenseinde besteedt aandacht aan Dood kind. Hoezo cynisch?

In Relevant, Tijdschrift van de NVVE (…voor een zelf gekozen levenseinde) een recensie door Marijke Hilhorst van Dood Kind, met daarin tevens aandacht voor De Zorgpartij. Lees vooral de paradoxale laatste alinea.
 
Van Oude Mensen…