Monthly Archives: December 2021

Kerstcantate in Gay News

‘Het iconische verhaal De groeten van pater Visser ademt de sfeer van De Avonden.’

‘Treurige verhalen voor onder de kerstboom.’

‘Die laatste vertelling [Zijn naam was Stratos] vormt de apotheose van deze vertellingenbundel. Alles komt langs: de teloorgang van vroegere instituten als de PvdA, het COC en de kerk, bevolkt door personen die in Splints eigen woorden ‘leven met een beperking, gehandicapt zijn of invalide zijn of ongeneeslijk ziek en niet meer beter worden.’

…aldus de literatuurredactie van Gay News december 2021.

https://www.gaynews.nl/auteur/Norbert-Splint/

Kerstcantate: verhalen vol eenzaamheid…

“Als er één woord is dat me te binnen schiet bij het lezen van dit boek, dan is het wel eenzaamheid. Of het nu komt door wantrouwen, niet gehoord worden, geen ruimte krijgen, verlaten worden of verlies, alle personages hebben in wat geschetst wordt als het troosteloze Noord-Holland te maken met een gebrek aan verbinding met hun naasten. Splint weet deze eenzaamheid mooi te vangen in zijn gedegen geschreven verhalen.”

Dennis Mulder in de Gaykrant